Pozorně sledujeme plánované změny v dotačním systému Nová zelená úsporám, které se týkají plánované úpravy dotačních podmínek na výstavbu fotovoltaických elektráren. Ačkoliv detaily těchto změn, včetně konkrétní podoby úpravy podmínek, zatím nebyly zveřejněny, chceme našim klientům a partnerům poskytnout ujištění, že se spolu s Cechem Akumulace a Fotovoltaiky a Komorou obnovitelných zdrojů energie snažíme, aby byl dopad na koncové zákazníky a realizační firmy co nejmenší. 

Chápeme, že případná změna dotací může být vnímána jako riziko návratnost investice do FVE, ale zároveň také vidíme dva pozitivní faktory - snížení DPH o 3% od 1. 1. 2024 a loňský výrazný pokles cen fotovoltaických panelů. Oba faktory vnímáme jako pozitivní vývoj, který by měl pomoci zmírnit a možná plně eliminovat dopad případné úpravy dotací z pohledu návratnosti investice do rezidenční FVE. 

I přes předpokládané snížení dotací očekáváme, že celková investice do fotovoltaických elektráren zůstane pro koncové zákazníky přijatelná. Díky kombinaci nižších nákladů na materiál a nižší sazby DPH se celková cena systémů pro investory bude pohybovat na podobné úrovni jako v loňském roce a zisk pro instalační firmy by měl zůstat také na podobné úrovni jako před zlevněním panelů.

Dle vyjádření SFŽP dojde ke změnám v průběhu prvního čtvrtletí letošního roku. Momentálně v NZÚ zbývá cca 1 miliarda korun, což by při současných počtech žádostí mělo vystačit na další měsíc.

Zároveň se připojujeme k výzvě etické komise CAFT, aby se instalační firmy vyvarovaly nátlaku na budoucí žadatele při uzavírání smluv a stejně tak, aby nešířily nepravdivé informace.

Věříme, že investice do FVE zůstanou atraktivní i po změnách v podpůrných programech.

Doporučujeme k přečtení článek o chystaných změnách v odemčeném článku Hospodářských novin.

Samozřejmě Vás budeme o finálních podmínkách informovat.